Refugiats

Un refugiat és qualsevol persona que és fora del seu país d’origen o de residència habitual i no hi pot tornar per por de ser perseguit per motius d’ètnia, religió, nacionalitat, pertinença a un grup social, orientació sexual, gènere o opinions polítiques.

Convenció de Ginebra del 1951 sobre l’Estatut del refugiat i Llei reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària a Espanya.

Fluxos d’arribades de persones a la Unió Europea durant el 2015

Fonts: ACNUR, Organització Internacional per a les Migracions (IOM) i Frontex.

Mapa dels fluxos de persones que van arribar o van intentar entrar a la Unió Europea durant l’any 2015. Mostra els països d’origen i els països de procedència. Un total de 845.852 van arribar a Grècia; 153.600, a Itàlia, i 13.039, a l’Estat espanyol. Les dades són d’ACNUR, l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM) i l’agència europea de control de fronteres externes (Frontex).

Comparteix aquest contingut

Whatsapp