Refugiats

Un refugiat és qualsevol persona que és fora del seu país d’origen o de residència habitual i no hi pot tornar per por de ser perseguit per motius d’ètnia, religió, nacionalitat, pertinença a un grup social, orientació sexual, gènere o opinions polítiques.

Convenció de Ginebra del 1951 sobre l’Estatut del refugiat i Llei reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària a Espanya.

Arribades de persones a la UE que no han pogut accedir per vies legals i segures

Font: Frontex.

L'augment del control a les fronteres de la UE i dels obstacles que es troben les persones refugiades ha modificat les rutes per intentar arribar a un país segur. Les dades són de l’agència europea de control de fronteres externes (Frontex).

Comparteix aquest contingut

Whatsapp