Barcelona ampliarà a 100 places el programa municipal d’acollida per a sol·licitants d’asil

Barcelona ampliarà a 100 places el programa municipal d’acollida per a sol·licitants d’asil

21/11/2016 - 11:44

Regina Navarro

Asil. L’objectiu d’aquesta iniciativa és atendre les persones més vulnerables que no reben atenció del programa estatal o que no han assolit l’autonomia.

El programa municipal, que ha estat batejat amb el nom de Nausica, és una iniciativa pionera a Espanya que pretén donar resposta a les mancances del programa d’atenció que depèn del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Nausica va començar l’octubre de 2016 amb 27 places d’allotjament, que es van posar en marxa en conveni amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) i Accem, dues de les entitats en què el Govern central delega la gestió de l’acollida a Espanya.

El pla Nausicaa ampliarà la seva capacitat durant el 2017 fins a un centenar de places, en conveni amb diverses entitats de la ciutat. Es tracta d’un increment substancial si es té en compte que fins a l’agost del 2015 el programa estatal per a sol·licitants d’asil només disposava de 28 places a tot Catalunya. Tot i que el Govern central ha ampliat les places per fer front als compromisos europeus, actualment només n’hi ha un total de 309 distribuïdes pel territori català, de les quals 271 són a la província de Barcelona.

Per afrontar aquests compromisos, durant el 2017 el programa disposarà d’un pressupost de 950.000 euros, que se sumen als 165.000 que s’hi han destinat aquest any.

 “No es tracta només de garantir una atenció integral i adequada a les persones refugiades en situació de més vulnerabilitat. És també una forma d’assenyalar les insuficiències i la rigidesa del programa estatal i de demostrar que amb voluntat política es pot acollir molt més i millor”, ha explicat el tinent d’alcaldia de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, Jaume Asens, durant una reunió amb les entitats.

Els destinataris del pla Nausica són les persones sol·licitants d’asil que han rebut atenció mitjançant el programa estatal i que n’han esgotat les prestacions sense assolir l’autonomia, o bé que hi han perdut el dret i n’han quedat excloses, ja sigui perquè han renunciat a la destinació on les enviaven o perquè la pertinença a un grup social determinat, l’estat de salut o l’orientació sexual en desaconsellaven l’allotjament en albergs col·lectius.

Es tracta d’una realitat creixent, detectada tant per les entitats de Barcelona que atenen persones refugiades com pel Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER), i que provoca un agreujament de les situacions de vulnerabilitat que pateixen aquestes persones i les exposa a situacions de precarietat i d’exclusió social.

L’objectiu del programa municipal d’acollida és millorar els processos d’inserció social i d’autonomia d’aquestes persones i garantir que, un cop acabada l’estada en el programa, estan en situació d’incorporar-se en el mercat laboral i iniciar una nova vida pel seu compte.

Per aconseguir-ho, el programa va més enllà de la cobertura de les necessitats bàsiques i inclou, a més del dispositiu de places d’estada temporal, un pla de treball integral i individualitzat amb tot un ventall de serveis: des del suport professional, social i psicològic i l’aprenentatge de llengües fins a l’orientació jurídica, formativa i laboral i l’escolarització dels infants.

La durada del programa és de sis mesos, però es preveu que es pugui prorrogar fins a un màxim d’un any per a les persones amb un risc de vulnerabilitat extrema.