Segona edició del curs online 'Marcades pel gènere: persecucions i refugi'

La realitat oculta que pateixen les dones en casos de persecució i refugi les marca doblement: les violències que reben per motius de gènere estan encara perillosament invisibilitzades alhora que la manca d’informació disponible

La realitat oculta que pateixen les dones en casos de persecució i refugi les marca doblement: les violències que reben per motius de gènere estan encara perillosament invisibilitzades alhora que la manca d´informació disponible, tant per les dones víctimes de violència com per la ciutadania, relega aquest problema a l´oblit. En aquest sentit, un dels principals motius que limita l´accés al dret d´asil per a les dones és el desconeixement d´una banda de què són les persecucions per motius de gènere i, de l´altra, el fet que en realitat estiguin reconegudes com a motiu de concessió de protecció internacional. Com a conseqüència, és fonamental la formació i capacitació de professionals sobre aquesta realitat per tal de poder contribuir a la detecció de les dones que han patit aquest tipus de persecucions i poder oferir una atenció integral d´acord amb les seves necessitats.

A través d´aquest curs volem:
-Transmetre una imatge global dels desplaçaments forçats i les persecucions per motius de gènere.
-Incidir en els conceptes de les violències particulars dirigides a les dones i de les víctimes per motiu del seu gènere.
-Explicar en què consisteix la protecció internacional que les dones perseguides per motius de gènere tenen dret a sol·licitar.
-Oferir eines per a detectar potencials sol·licitants d´asil per motius de persecució per motius de gènere i per treballar per la inclusió de persones que han patit aquest tipus de persecucions.
-Donar a conèixer quins són els principals aspectes en l´acollida de persones perseguides per motius de gènere.

Públic destinatari:
-Professionals dels serveis socials
-Advocats
-Professionals dels serveis públics d´atenció a persones en situació de vulnerabilitat
-Professionals de les organitzacions del sector de la migració que treballin o que vulguin treballar des d´una perspectiva de gènere
-Activistes de drets humans
-Conjunt de la ciutadania compromesa i preocupada pel respecte i garantia dels drets humans

On
Online
Quan
Del 23/11/2020 al 06/12/2020.
Horaris