VeA?natge per evitar l'internament i expulsiA? de persones migrades

21/09/2017 - 12:12

Redacció

Ciutat refugi. L'emissiA? del document de veA?natge ha d'evitar que les persones migrades que visquin a Barcelona en situaciA? irregular puguin ser tancades en centres d'internament d'estrangers.

Segueixen els passos per avanA�ar en la lluita contra els centres d'internament d'estrangers (CIE) i els procediments d'expulsiA? de veA?ns i veA?nes en situaciA? irregular. A partir del novembre s'iniciarA� l'emissiA? del document de veA?natge, que el podran solA�licitar les persones migrades que visquin a la ciutat i ho demanin a les Oficines d'AtenciA? Ciutadana. El document permetrA� acreditar l'arrelament de la persona, per dificultar-ne l'internament o l'expulsiA? en un procA�s judicial.

Els solA�licitants del document de veA?natge hauran de complir uns requisits, comA�acreditar-ne la majoria d’edat, la situaciA? d’irregularitat, haver estat a l’Estat espanyol un mA�nim de dotze mesos i estar empadronats a Barcelona de forma continuada almenys els sis mesos anteriors a la solA�licitud. D’aquesta manera podran ser citats per la DirecciA? de Serveis d’AtenciA? i Acollida d’Immigrants, on se’ls realitzarA� una entrevista i se’ls recollirA� les dades.

A�s indispensable per a l’obtenciA? del document certificar l’existA?ncia de vincles familiars, laborals i socials, com l’existA?ncia de familiars residents a la ciutat, les possibilitats de treball, la professiA?, els estudis o cursos, o el coneixement de la llengua i l’entorn, respectivament.

La iniciativa es basa en la Llei d’acollida, que atribueix als ajuntaments la competA?ncia per “prestar el servei de primera acollida a les persones empadronades”, aixA� com “fomentar les polA�tiques necessA�ries i prestar els serveis necessaris per garantir la cohesiA? social de la poblaciA? i l’acollida i la integraciA? dels estrangers immigrats”. A mA�s, en processos judicials i en tribunals s’aprecia l’existA?ncia d’arrelament familiar, laboral i social a l’hora de determinar la proporcionalitat de l’expulsiA?, i es resol el procediment amb sancions econA?miques.

Comparteix aquest contingut

Whatsapp