Subvencions per a projectes imprescindibles

24/12/2018 - 10:37

Redacció

Subvencions. Ens apropem a tres projectes que enguany han rebut la subvenció de l’Ajuntament de Barcelona per donar suport a les persones refugiades

L’atenció i l’acompanyament a persones refugiades o demandants d’asil és una de les tasques que sovint recau sobre la societat civil: ONGs, cooperatives, associacions i entitats del tercer sector que, conscients dels buits què existeixen en la cobertura de les necessitats de cura d’aquestes persones, s’organitzen per donar-los resposta. Però, malgrat que totes tenen una base de finançament propi (base social o altres), per dur a terme certs projectes requereixen del suport de l’administració, via subvencions.

L’Ajuntament de Barcelona, com a administració local amb una ferma aposta a favor de protegir i ser “Ciutat Refugi”, atorga cada any al voltant de 500.000€ per a projectes d’entitats dirigits a paliar mancances o millorar la vida de les persones migrades, refugiades o demandants de protecció internacional que viuen a la ciutat.

Hem parlat amb tres dels projectes què, enguany, han gaudit d’aquest finançament: En Palabras de Connectats Cooperativa, Escola Refugi de Open Cultural Center i Mentoria per jovent refugiat de Punt de Referència.

Un espai creatiu catàrtic

En Palabras [Relatos migrantes] és una proposta de creació col·lectiva entorn al refugi llatinoamericà. Durant casi 4 mesos, un grup de 25 persones migrants i refugiades han participat en diferents tallers literaris, amb l’objectiu de compartir experiències, reflexionar, investigar sobre la problemàtica de l’èxode llatinoamericà i escriure textos creatius.

El punt àlgid del projecte va ser una “festa literària” amb la primera lectura en viu i una posada en escena protagonitzada per les i els integrants del col·lectiu, que van llegir alguns dels textos creats durant el procés. Va ser un acte punyent, vibrant i molt proper on els diferents relats mostraven de forma crua i alhora poètica els periples físics i emocionals patits per tots i totes elles. En veu d’un dels seus organitzadors, el Diego Salazar: “van sortir a comunicar amb la ciutat, es van apoderar i van sentir, alguns per primera vegada, que formaven part d’ella. ,Va ser un acte gairebé catàrtic”.

El procés culminarà en l’edició d’un llibre artesanal que reculli aquests relats i que serveixi d’eina de visibilització i d’altaveu de les dificultats dels orígens, els camins i els destins de l’exili.

Ens alegrem molt quan, després del taller, els alumnes ens pregunten si poden fer ells també un voluntariat.

Un llibre d’amistat als campaments com a recurs pedagògic

Refugi Escola és el projecte que ha dut a terme Open Cultural Center (OCC) com a continuació d’un anterior, la publicació del llibre Amic Meu, elaborat per nens del campament de refugiats de Cherso (Grècia) i que va comptar amb la col·laboració de voluntaris de l’OCC. “Amic meu!” és una expressió que feien servir els nens i nenes del campament per dirigir-se a les persones voluntàries i és aquesta amistat, el fil de la guia didàctica que s’ha creat per portar les històries d’aquests infants a les escoles d’aquí. Un fil que s’ha estès per 120 escoles de Barcelona gràcies a la feina de la comunitat educativa i dels i les voluntàries que han treballat el “refugi” amb 3.500 nens i nenes durant el 2018.

Segons ens explica el Dídac Guillamet, director de l’entitat, a través dels diferents formats dels tallers, adaptats a diferents edats i objectius de l’aula, s’han pogut explicar els injustícies i les desigualtats del refugi i l’asil, i fins i tot s’han fet intercanvis amb persones refugiades. “La resposta i la participació de l’alumnat és molt bona i la plena satisfacció la tenim quan ens pregunten com poden ajudar o fer un voluntariat amb nosaltres. I passa sovint”.

Li sap greu però, no haver pogut arribar a més escoles. Sembla que el tema del refugi havent perdut les portades dels mitjans i el focus d’atenció, no està tan present en la societat. “Poc a poc s’està normalitzant i ens estem “vacunant” contra aquestes injustícies”, conclou.

Els joves necessiten uns referents adults per acompanyar-los en els processos difícils d’adaptació, de coneixement de de la ciutat i de convivència.

Xarxa familiar per a joves refugiats

Les mentories per jovent refugiat neix de l’experiència de Punt de Referència amb joves ex-tutelats i de dos programes que ja fa temps que duen a terme: Acull i Referents. Ara, gràcies a l’ajut rebut, s’ha ampliat les places per poder oferir a joves demandants de protecció internacional referents adults per acompanyar-los en els processos difícils d’adaptació, de coneixement de la ciutat i de convivència en circumstàncies molt diferents a les dels seus països d’origen.

El programa Acull, ens explica la Rita Grané, directora de l’entitat, proporciona als joves un espai familiar de convivència, una xarxa de referents adults positius que, durant una temporada (de 9 mesos a any i mig) els acompanya en el desenvolupament dels seus recursos personals. L’acolliment comporta, a banda d’una habitació en un espai familiar, el suport per millorar les competències lingüístiques, el coneixement de la cultura i altres motivacions per reforçar i apoderar aquests joves per les següents etapes de la seva vida. Les famílies tenen, al seu torn, un acompanyament extern, d’educadores que vetllen perquè les relacions siguin el màxim de profitoses per a tothom.

L’altre programa que també ha incorporat el perfil del o la jove refugiada és el de Referents, a través del qual, persones voluntàries adultes s’ofereixen per a fer activitats amb ells i elles (excursions, sortides de descobriment de la ciutat, etc.). S’estableix així, una relació de confiança que els permet sentir-se acollits, acompanyats i menys sols.

Convocatòria subvencions 2019

Ja està publicada la Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2019.

En cas d’estar interessades, es duran a terme diferents sessions informatives a la ciutat. La sessió informativa de les línies de la Direcció de Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants serà el proper dijous 10 de gener de 2019 de 18:00h a 20:00h al Casal de Barri Pou de la Figuera (C/ Sant Pere Més Baix, 70). Recordeu que el termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 24 de gener.

Comparteix aquest contingut

Whatsapp