Professionals a banda i banda

28/02/2019 - 08:33

Redacció

Ocupació. Mentre dura el llarg procés d’homologació dels títols acadèmics, els col·legis professionals ajuden a persones immigrants i refugiades a preparar la vida laboral posterior.

El Conveni de col·laboració que en el 2017 van signar l’Associació Intercol·legial i l’Ajuntament de Barcelona en el marc del Pla Barcelona, Ciutat Refugi, en suport a les persones refugiades i immigrants, ha permès que unes 30 persones immigrades i sol·licitants d’asil hagin pogut entrar en contacte amb professionals del seu àmbit per rebre assessorament laboral, orientació sobre el funcionament a Espanya de la seva professió i fins i tot participar en formacions dirigides als i les col·legiades d’aquí. Un fil de connexió entre la vida laboral prèvia a l’exili i la futura, a Barcelona.

Un títol transitòriament sense valor

Aterrar en un país on el seu títol acadèmic no té cap valor per se és un dels primers obstacles al què han de fer front les persones migrants i sol·licitants d’asil per poder ser autònomes i guanyar-se la vida com ho feien als seus països d’origen. El llarg i feixuc procediment per aconseguir l’homologació o l’equivalència dels seus estudis els aboca a haver de treballar en activitats molt sovint lluny de la seva experiència i formació. No és estrany veure persones cuidadores de gent gran amb títols universitaris, per exemple.

El Conveni amb els Col·legis Professionals els ha obert una porta per apropar-se al món laboral de la ciutat

Són persones amb estudis superiors, i que en molts casos tenen molts anys d’experiència i d’expertesa en camps professionals molt específics, amb tot el valor afegit que això suposa. Des de la signatura del Conveni, a través dels col·legis professionals catalans, se’ls hi ha obert una porta per apropar-se al món laboral de la ciutat i fer front a aquesta situació d’espera amb l’esperança de poder tornar a treballar d’acord amb la seva preparació i experiència tan bon punt l’obtinguin.

“Els aconsellem, sempre que sigui possible, que comencin a moure’s pels ambients laborals que els són més propers”

Una baula més per aconseguir una atenció integral

La derivació a un col·legi professional es fa des de la primera atenció a la què tenen dret els i les sol·licitants d’asil al SAIER. L’equip tècnic d’AMIC-UGT al SAIER, format per 6 professionals especialitzats en la validació internacional d’estudis , l’acreditació de competències i l’orientació formativa i laboral, proposa el contacte entre les persones usuàries i La Intercol·legial quan, en base a una avaluació de cada cas concret, consideren que podrà ser profitós per a una posterior incorporació al món laboral de la ciutat. L’Anna González, coordinadora d’AMIC-SAIER comenta “Els aconsellem, sempre que sigui possible, que comencin a moure’s pels ambients laborals que els són més propers, ja sigui per entrar en la borsa de treball quan aconsegueixin l’homologació, però també per fer una cerca de feina en el seu àmbit, tot i que no correspongui a la seva qualificació”.

Eliana Barrios, advocada

L’Eliana és un exemple de sol·licitant d’asil que ha aconseguit, gràcies als serveis del Col·legi d’Advocats, si no treballar de jutgessa per manca d’homologació, sí treballar en el sector de l’advocacia. Ens explica així la seva experiència: “vaig voler aprofitar l’oportunitat què m’oferia el Col·legi per adaptar el meu CV al format espanyol, i aquest mateix CV em va permetre accedir a un lloc de treball d’administrativa en un bufet d’advocats”. A l’Eliana encara li queda la feixuga tasca de convalidar matèries i tornar a estudiar a la universitat el Grau en Dret i cursar el màster habilitant que exigeix l’estat espanyol per poder exercir com a advocada. Però ho viu de manera optimista des que pot treballar en un ambient proper a la seva activitat, deixant enrere feines de cures molt dures.

Lorena Medina, metgessa

La Lorena era metgessa a Veneçuela i quan va haver de deixar el país per protegir la seva integritat, va portar tots els documents que calien per iniciar l’homologació dels seus estudis. Tot i la seva previsió, un d’aquests documents corria el perill de caducar si l’homologació no es resolia en la data indicada. Finalment, derivada per les persones tècniques d’AMIC-SAIER, va ser assessorada per un professional del Col·legi de Metges de Barcelona amb la conclusió que no s’havia de preocupar per la caducitat del paper. També va tenir l’oportunitat de conèixer la borsa de treball, on, segons ens explica, “m’inscriuré tan bon punt tingui el títol homologat”. El seu procés pot ser més curt que el de l’Eliana perquè no li cal fer més estudis per a obtenir l’homologació.

Totes dues però, comparteixen el sentiment de què el contacte amb els col·legis professionals és un bon punt de partida per començar a construir la seva vida laboral a la ciutat de Barcelona.

 

Comparteix aquest contingut

Whatsapp