L’educació de les persones refugiades, un dret fonamental

13/12/2018 - 12:40

Redacció

Drets humans. La UNESCO organitza una reunió a la ciutat per debatre i intercanviar experiències.

Aquesta setmana s’ha celebrat el 70è aniversari de la Declaració universal dels drets humans, i la ciutat ho celebra amb la primera Reunió Internacional d’Experts sobre Polítiques Públiques en Defensa del Dret a l’Educació de les Persones Refugiades, una trobada per promoure el debat sobre la protecció del dret que tenen les persones refugiades a una educació equitativa i de qualitat.

El dret a l’educació de les persones refugiades suposa un gran repte. Actualment al món hi ha més de 19,9 milions de persones refugiades, la majoria de les quals viuen en països amb ingressos mitjans i baixos.

Les dades presentades per l’ACNUR demostren que els infants refugiats tenen cinc vegades més possibilitats de deixar l’escola. Només el 61% d’ells assisteixen a l’escola primària, un percentatge que disminueix significativament en l’educació secundària, fins al 23%. Si parlem de l’educació superior, només l’1% dels refugiats hi tenen accés, en contrast amb el 36% de la joventut en general.

Compartir experiències i actuar des de la política

Durant la reunió es treballarà per identificar els principals reptes amb què es troben els països, les regions i ciutats que acullen un nombre important de persones refugiades, per compartir bones pràctiques i determinar àrees clau i polítiques públiques en què cal incidir.

Al final de la trobada d’experts internacionals, s’elevarà a la UNESCO una proposta de declaració política sobre el dret a l’educació de les persones refugiades, que inclourà recomanacions sobre polítiques públiques rellevants a nivell local, regional, nacional i internacional, i accions per compartir amb els estats membres i la societat civil internacional.

Presència internacional a Barcelona

La reunió, que s’ha celebrat al Palau Reial de Pedralbes de Barcelona, ha estat organitzada per la UNESCO, l’ACNUR, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el Centre UNESCO de Catalunya.

Entre els assistents, destaquen la professora Stefania Giannini, directora general adjunta per a l’Educació de la UNESCO; el doctor Francesc Pedró, cap de Polítiques d’Educació de la UNESCO; la doctora Koumbou Boly Barry, relatora especial sobre el Dret a l’Educació de l’Oficina de l’Alt Comissionat pel Dret a l’Educació de l’ONU; l’honorable senyor Alfred Bosch, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Govern de Catalunya; la senyora Laia Ortiz, segona tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, i el doctor Eduard Vallory, president del Centre UNESCO de Catalunya.

Comparteix aquest contingut

Whatsapp