Es renoven les subvencions per a projectes que millorin el coneixement sobre l’asil i el refugi

10/01/2018 - 11:45

Redacció

Sensibilització. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 25 de gener.

La convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per al 2018 inclou per segon any consecutiu una modalitat per als projectes centrats en el dret a l’asil i al refugi. El pla “Barcelona, ciutat refugi” torna així a donar suport, de manera transparent, a les nombroses propostes d’accions de sensibilització, de conscienciació i d'incidència que rep de la ciutadania, les entitats i els col·lectius de la ciutat.

L’objectiu de la convocatòria és subvencionar les entitats locals i de barri i les entitats que treballen a Barcelona en l’àmbit dels drets socials i l’acció cultural i comunitària centrada en les migracions, el refugi, els drets humans, els conflictes i l’educació per la pau per dur a terme accions de sensibilització i d’incidència sobre el desplaçament forçat de persones i les causes que l’originen, la protecció internacional, el dret d’asil i l’acollida.

El pla “Barcelona, ciutat refugi” vol promoure una perspectiva àmplia de la realitat, històrica i actual, de les persones que fugen dels seus països d’origen a causa de violències diverses i de la vulneració de drets, i de l’arribada i l’acollida a casa nostra, tant des d’una perspectiva de la realitat internacional dels conflictes i les seves causes com des de l’àmbit local i els espais de convivència. En aquest sentit, es valoraran especialment els projectes destinats a difondre i millorar el coneixement de la ciutadania de Barcelona sobre aquesta realitat i a fomentar-ne l’esperit crític. També es valoraran les accions que promoguin el voluntariat i les mentories per a projectes de suport a persones refugiades i sol·licitants d’asil.

És per això que la convocatòria de subvencions engloba un ventall ampli de projectes i accions:

  • Accions que promocionin la participació, conscienciació i implicació de la ciutadania des del punt de vista de les relacions entre iguals i de la lluita contra les desigualtats i la vulneració de drets.
  • Tallers i altres formats participatius de creació (artístics, musicals, teatrals, esportius, etcètera) que promoguin la interculturalitat, la participació, la formació o l’acollida.
  • Formació, cursos, sessions de grup o altres formats per a l’aprenentatge o la relació.
  • Accions de treball en xarxa en àmbits territorials de proximitat i amb les associacions de barri.
  • Disseny, producció, organització i difusió d’exposicions, campanyes de sensibilització amb l’ús d’eines comunicatives i noves tecnologies, monogràfics, xerrades, documentals, representacions artístiques, edició de llibres i producció digital.

La modalitat centrada en el dret a l’asil i al refugi forma part del programa de subvencions de Drets de Ciutadania. La partida que s’hi destina per al 2018 és de 90.000 euros.

Comparteix aquest contingut

Whatsapp