El viatge educatiu

28/07/2017 - 12:36

Redacció

Refugi. Al llarg dels dos darrers anys sa��han generat un bon nombre de recursos pedagA?gics per treballar amb joves i infants la temA�tica del refugi i les migracions forA�ades. Entitats i centres exploren com potenciar-los el prA?xim curs.

Al llarg dels darrers dos anys, les entitats han generat un bon nombre de recursos per treballar a les aules i als espais da��educaciA? no formal la temA�tica del refugi i les migracions forA�ades. Es tracta de generar una visiA? crA�tica i informada que permeti entendre les causes i les conseqA?A?ncies da��una realitat que A�s global, perA? que estA� connectada a escala local. Entitats i centres educatius valoren ara quin A�s la��impacte da��aquests materials i exploren vies per fer xarxa i treballar da��una forma mA�s colA�laborativa. La��objectiu de tots A�s el mateix: que la formaciA? sigui un viatge que porti a la��acciA? transformadora.

El curs 2016-2017 a Barcelona ha estat marcat pel refugi. Aquesta va ser la temA�tica da��enguany de la��AudiA?ncia PA?blica als nois i les noies i el motiu pel qual es va crear la xarxa educativa en suport de les persones refugiades “Obrim fronteres”, es va elaborar la guia didA�ctica Entreterres o es va desenvolupar la campanya de sensibilitzaciA? a�?Persones que es mouena�?. De cara al que comenA�arA� al setembre, els centres educatius de la ciutat disposen de molts recursos per treballar a la��aula. Na��hi ha molts i diversos, fins al punt que els experts consultats asseguren que el repte ara no A�s generar-ne mA�s, sinA? valorar la��impacte dels que ja tenim i potenciar-los i fer-los conA?ixer mA�s.

a�?Crec que pel que fa a materials ja estA� tot cobert, tret que no hi hagi un colA�lectiu o alguna temA�tica que no sa��estigui treballant gairea�?, afirma David Yubraham SA?nchez, tA?cnic da��educaciA? per a la transformaciA? social de Metges del MA?n.

Metges del MA?n va posar en marxa aquesta primavera la campanya a�?Persones que es mouena�?. Per no incidir en aspectes que ja sa��estaven treballant, la proposta de la��entitat va evitar centrar-se en les causes que provoquen el desplaA�ament forA�at de persones i va posar el focus en aquA� i en nosaltres. En aquest sentit, a�?Persones que es mouena�? proposa una reflexiA? sobre fronteres en un sentit molt ampli: tant les fA�siques de la��Estat com da��altres mA�s internes i mA�s desapercebudes, perA? que posen obstacles a la convivA?ncia i a la��acollida digna de les persones que arriben tant en la��A�mbit de la salut, dels drets com del gA?nere.

a�?El que ens preocupava eren les persones que arribaven i ja estaven aquA�a�?, explica SA?nchez. a�?El que diem A�s que no es tracta nomA�s de a�?benvinguts refugiatsa��, sinA? de tota una sA?rie de coses petites, tant pel que fa a serveis com a veA?natge, que al final fan que tinguis una acollida digna o no, des de com et tracten a la��escala de veA?ns fins a com et tracten quan vas a la��escola a inscriure el teu fill.a�?

a�?Persones que es mouena�? coincideix amb molts altres recursos educatius en el fet que A�s una eina que es pot descarregar lliurement i que la��objectiu subjacent de les activitats que proposa A�s fer moure tambA� la gent. Com en el cas da��Entreterres, una guia educativa sobre migracions a la MediterrA�nia desenvolupada per EduXarxa per encA�rrec del Servei Civil Internacional i la plataforma Stop Mare Mortum, la pregunta clau del viatge educatiu A�s a�?I jo quA? puc fer?a�?.

Entreterres, que estA� disponible a la xarxa des del novembre del 2016, va sorgir de la demanda dels espais no formals da��educaciA? i del Consell de la Joventut de Barcelona i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, que han contribuA?t a finanA�ar-lo juntament amb els Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, el Fons CatalA� de CooperaciA? al Desenvolupament i la��Ajuntament.

a�?La temA�tica de refugi apareixia molt a les notA�cies i la gent es plantejava quA? podia fer davant da��aixA?. La��objectiu de la guia A�s que tothom pugui tenir eines crA�tiques per entendre quA? passa, analitzar bA� les notA�cies i, sobretot, veure quA? pots fer des de casa sense que creguis que cal marxar fora per fer alguna per canviar la situaciA?a�?, explica JA?lia Granell, tA?cnica de projectes del Servei Civil Internacional (SCI).

La guia es divideix en cinc grans blocs temA�tics (Mare Mortum, Drets Humans, Racisme, GA?nere i LGBTI i TransformaciA? Social).A�En tots es proposen activitats per franges da��edat (de 9 a 12 anys, de 13 a 18 i de mA�s de 17) i acaben amb una crida a la reflexiA?, la creaciA? i la��acciA?.

Posada en comA?

La��SCI i Stop Mare Mortum estan treballant en el marc de Lafede.cat per posar en comA? la feina feta amb tothom que hagi elaborat recursos educatius que se centren en refugi i migracions i poder arribar a la gent que els ha da��utilitzar, com professorat, monitors de lleure, etc.

La xarxa educativa “Obrim fronteres” estA� fent una feina similar. Impulsada el juliol del 2016 per la��Assemblea Groga de GrA�cia i la plataforma social Barri Obert amb el suport da��EduAlter com un espai per compartir experiA?ncies i materials, es proposa obrir al setembre espais de reflexiA? per valorar com es tracta el refugi a les aules i quins sA?n els recursos mA�s interessants. La plataforma tambA� pretA�n promoure la feina conjunta entre centres educatius i entitats en el marc dels districtes, cosa que ja sa��estA� fent sobretot a Nou Barris, SarriA� – Sant Gervasi, GrA�cia i Sants-MontjuA?c.

a�?Hi ha molts recursos, perA? a vegades cal mA�s contacte entre les escoles i les entitats. La xarxa serveix una mica per a aixA?. Nosaltres no hem generat recursos, generem contactes. Es tracta de fer arribar els recursos a les escoles, perquA? cada una sa��ho faci una mica seua�?, afirma Brenda BA�r, membre da��”Obrim fronteres” i tA?cnica de projectes a la FundaciA? Jaume Bofill.

Compartir recursos i valorar-ne la��impacte tambA� van ser els objectius de la jornada a�?Ciutats obertes, educaciA? integradoraa�?, que va organitzar al juny la��Assemblea de CooperaciA? per la Pau (ACPP) a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i que va reunir entitats, centres educatius i institucions implicades en la sensibilitzaciA? sobre la crisi humanitA�ria de persones refugiades, entre les quals hi havia “Obrim fronteres” o Metges del MA?n.

Carol Pujadas, tA?cnica da��intervenciA? social de la��ACPP, subratlla el fet que tambA� hi van participar estudiants de secundA�ria. a�?VolA�em tenir el parer dels joves, per veure com els arriba la crisia�?, afirma. a�?En conjunt, la jornada ens va permetre valorar com ho estem fent i si hi arribem o no. Sa��ha fet un munt de coses i cal posar ordre i coordinar-nosa�?, diu.

Pel que fa als reptes de futur, les conclusions de la jornada van apuntar, entre altres, a la necessitat de generar una xarxa mA�s forta entre entitats i centres, treballar el tractament mediA�tic de les notA�cies i com afecten, incloure accions que vinculin la societat da��acollida amb la corresponsabilitats en el que passa o treballar espais de relaciA? compartits entre joves i persones migrades.

Aprenentatge servei

Les entitats tambA� busquen com donar continuA?tat als projectes que han desenvolupat i evitar que sa��infrautilitzin. La��SCI i Stop Mare Mortum, per exemple, tenen previst organitzar durant la tardor formacions tant per a professorat com per a responsables da��educaciA? no formal per ensenyar-los a utilitzar Entreterres amb els seus grups.

La��aposta de Metges del MA?n A�s posar en marxa un projecte da��aprenentatge servei (APS) centrat en el dret a la ciutat de les persones migrades i refugiades. a�?Tenim aquest material, que A�s un univers en quA? hi A�s tot. La��objectiu A�s generar un efecte mA�s multiplicador i que els centres educatius hi puguin reflexionar amb mA�s profunditat i puguin dissenyar alguna acciA?a�?, afirma SA?nchez.

La��APS A�s una metodologia educativa molt vinculada a la tradiciA? dels esplais que combina en un sol projecte processos da��aprenentatge i de servei a la comunitat. Els que hi participen aprenen alhora que treballen sobre necessitats reals del seu entorn amb la��objectiu de millorar-lo.

BA�r, que assessora en aquesta metodologia entitats que treballen en el sector de la cooperaciA? i la justA�cia global i centres educatius en el marc da��un conveni entre la��Ajuntament i la FundaciA? Jaume Bofill, en posa un exemple perquA? sa��entengui millor: a�?El banc de sang abans feia campanyes informatives per aconseguir donants. Ara sA?n els nens i les nenes de primA�ria o da��ESO que organitzen la campanya, amb els continguts que han de treballar: el sistema circulatori, els grups sanguinis, etcA?tera. Ho aprenen fent una acciA? connectada amb la��entorn.a�?

a�?A les entitats de cooperaciA? i justA�cia global els quadra molt, perquA? el que passa a escala global estA� connectat aquA�, tambA� en som una mica responsables. Per a les escoles, la idea A�s superar la��activitat puntual i treballar-ho vinculant-ho al currA�culum que treballen els nois i les noies. Als joves els permet participar-hi, i aixA? A�s molt engrescadora�?, explica. a�?Els projectes da��APS permeten que passis del sentiment paralitzador que aixA? que passa A�s terrible i et plantegis quA? hi pots fera�?, conclou.

En aquest sentit, entitats i centres educatius han desenvolupat projectes de gA?nere, de medi ambient, de racisme o da��estereotips. Aquest any, afirma BA�r, i a causa tambA� que la��AudiA?ncia PA?blica als nois i les noies sa��hagi centrat en refugi, sa��ha treballat molt en aquesta temA�tica i han sorgit projectes interessants, entre els quals menciona, per exemple,A�el projecte a�?Aprenent a mirar, trencant murs invisiblesa�?, de la FundaciA? Proide i les escoles de La Salle, o la��obra de teatre La patera, que va treballar la��alumnat da��ESO de la��Institut Les Corts a les classes da��histA?ria i geografia i que desprA�s han representat davant de familiars i altres escoles. a�?Els joves tenen ganes de fer un pas mA�sa�?, afirma.

Comparteix aquest contingut

Whatsapp