El repte da��acollir bA� les persones refugiades amb necessitats especA�fiques da��atenciA?

14/11/2017 - 16:27

Redacció

Drets. Asil.cat organitza una trobada europea a Barcelona centrada en la situaciA? del colA�lectiu LGBTI i dels menors solA�licitants da��asil.

La xarxa Asil.cat ha posat en marxa un espai de trobada da��A�mbit europeu per debatre, aprofundir i millorar els models da��acollida i da��inclusiA? de les persones refugiades i solA�licitants da��asil amb necessitats especA�fiques da��atenciA?. Una quinzena da��experts van posar el focus en els menors i les persones del colA�lectiu LGBTI durant la trobada de treball que es va organitzar els dies 9 i 10 de novembre a Barcelona. Tot i que la Directiva europea sobre les condicions da��acollida dels solA�licitants de protecciA? internacional obliga a tenir en compte els factors especA�fics de gA?nere i edat i la situaciA? de les persones vulnerables en els dispositius da��allotjament, no sempre es fa aixA� en molts paA?sos membres.

Asil.cat agrupa set entitats que defensen el dret da��asil i treballen des de diferents A�mbits da��intervenciA? pel que fa a la��atenciA? a persones refugiades, solA�licitants de protecciA? internacional i apA�trides: la ComissiA? Catalana da��Ajuda al Refugiat (CCAR), Accem, la FundaciA? Acsar, la��AssociaciA? Exil, la��associaciA? Acathi, SICAR cat i el PEN CatalA�. El ComitA? CatalA� per la��ACNUR i Creu Roja – Catalunya en sA?n membres observadors. La��Ajuntament na��A�s el principal finanA�ador.

La��objectiu principal da��Asil.cat A�s millorar la��acollida i el reconeixement de drets de les persones vA�ctimes de desplaA�aments forA�ats a Catalunya i promoure la mobilitzaciA? i les accions de sensibilitzaciA? i da��incidA?ncia polA�tica i social. En aquest sentit, la xarxa va presentar el mes de juny, coincidint amb la celebraciA? del Dia Mundial de les Persones Refugiades, un recull de propostes i recomanacions de millora adreA�ades al Govern de la Generalitat.

Els drets dels infants

Asil.cat posa un A?mfasi especial en la situaciA? dels colA�lectius especA�fics amb qui treballen les entitats membres, com sA?n les persones LGBTI i les persones vA�ctimes de trA�fic da��A�ssers humans amb finalitats da��explotaciA?, entre altres. La plataforma tambA� posa el focus en els infants, un dels colA�lectius mA�s vulnerables, i especialment en els que arriben sols buscant protecciA? internacional a Europa, la��acollida dels quals a Catalunya A�s competA?ncia prA?pia de la Generalitat.

La��arribada de menors refugiats i solA�licitants da��asil sa��ha incrementat exponencialment els darrers anys. Segons dades da��Eurostat, de les mA�s da��1,2 milions de persones que van solA�licitar protecciA? internacional a la UniA? Europea (UE) la��any 2016, prop de 400.000 tenien menys de 18 anys, prA�cticament una tercera part. Da��aquestes persones, gairebA� 300.000 no havien fet 14 anys. Un total de 63.300 de totes elles van fer soles el trajecte de fugida a la UE, cinc vegades mA�s que durant el perA�ode del 2008 al 2013, en quA? la mitjana anual de menors estrangers no acompanyats (MENA) no superava les 12.000 persones.

La jornada europea organitzada per Asil.cat va estudiar i comparar els models da��intervenciA? amb menors i els dispositius da��acollida en diferents paA?sos de la UE amb la��objectiu da��identificar-ne les mancances i els reptes de futur i estudiar possibles vies de colA�laboraciA?.

En el debat van participar responsables da��entitats i institucions da��Holanda, BA?lgica, Alemanya, GrA?cia i SuA?cia que treballen amb aquest colA�lectiu. Moderat per Rosa CendA?n, de SICAR cat, i Maryorie Dantagnan, del Centre Exil, el debat va abordar tambA� la gestiA? del trauma i la��assistA?ncia psicosocial i la situaciA? dels menors vA�ctimes de trA�fic de persones.

OrientaciA? sexual i identitat de gA?nere

La jornada europea es va centrar tambA� en la situaciA? de les persones solA�licitants da��asil i refugiades del colA�lectiu LGBTI, que afronta mA?ltiples formes de discriminaciA? a 78 paA?sos de tot el mA?n i la pena de mort en cinc estats. Tot i que la��orientaciA? sexual i la identitat de gA?nere A�s un dels motius de persecuciA? pel qual es pot obtenir protecciA? internacional a la UE, no hi ha estadA�stiques oficials sobre quantes persones da��aquest colA�lectiu la solA�liciten i la��obtenen.

Un informe del marA� da��aquest any de la��AgA?ncia dels Drets Fonamentals de la UniA? Europea (FRA) va denunciar que els estats membres de la UE no donen prou suport als membres da��aquests colA�lectiu, i que tant els procediments jurA�dics da��asil com els dispositius da��acollida sovint no tenen en compte la seva especificitat i vulnerabilitat per poder gestionar adequadament la situaciA?.

La trobada europea da��Asil.cat va permetre debatre la situaciA? a Espanya i en diversos paA?sos europeus per valorar si es disposa da��un abordatge i de recursos da��acollida especA�fics per a aquest colA�lectiu i posar en comA? criteris da��atenciA? i inclusiA? que puguin ajudar a transformar els serveis da��intervenciA?.

Moderada per Rodrigo Anareda, de la��associaciA? Acathi, i per Patricia JirA?n, del Centre Exil, la discussiA? va posar l’atenciA? en particular en la situaciA? del colA�lectiu trans*.

Comparteix aquest contingut

Whatsapp