Barcelona ampliarA� a 100 places el programa municipal da��acollida per a solA�licitants da��asil

21/11/2016 - 11:44

Regina Navarro

Asil. La��objectiu da��aquesta iniciativa A�s atendre les persones mA�s vulnerables que no reben atenciA? del programa estatal o que no han assolit la��autonomia.

El programa municipal, que ha estatA�batejat amb el nom de Nausica, A�s una iniciativa pionera a EspanyaA�que pretA�nA�donar resposta a les mancances del programa da��atenciA? que depA?n del Ministeri da��OcupaciA? i Seguretat Social.

Nausica va comenA�ar l’octubre de 2016 amb 27 places da��allotjament, que es van posar en marxa en conveni amb laA�ComissiA? Catalana da��Ajuda al Refugiat (CCAR)A�i Accem, dues de les entitats en quA? el Govern central delega la gestiA? de la��acollida a Espanya.

El pla Nausicaa ampliarA� la seva capacitat durant el 2017 fins a un centenar de places, enA�conveni amb diverses entitats de la ciutat. Es tracta da��un increment substancialA�si es tA� en compte que fins a la��agost del 2015 el programa estatal per a solA�licitants da��asil nomA�s disposava de 28 places a tot Catalunya. Tot i que el Govern central ha ampliat les places per fer front als compromisos europeus, actualment nomA�s na��hi ha un total de 309 distribuA?des pel territori catalA�, de les quals 271 sA?n a la provA�ncia de Barcelona.

Per afrontarA�aquests compromisos, durant el 2017A�el programa disposarA� da��un pressupost de 950.000 euros, que se sumen als 165.000 que sa��hi han destinat aquest any.

A�a�?No es tracta nomA�s de garantir una atenciA? integral i adequada a les persones refugiades en situaciA? de mA�s vulnerabilitat. A�s tambA� una forma da��assenyalar les insuficiA?ncies i la rigidesa del programa estatal i de demostrar que amb voluntat polA�tica es pot acollir molt mA�s i millora�?, ha explicat el tinent da��alcaldia de Drets de Ciutadania, ParticipaciA? i TransparA?ncia, Jaume Asens, durant una reuniA? amb les entitats.

Els destinataris del pla Nausica sA?n les persones solA�licitants da��asil que han rebut atenciA? mitjanA�ant elA�programa estatal i que na��han esgotat les prestacions sense assolir la��autonomia, o bA� que hi han perdut el dret i na��han quedat excloses, ja sigui perquA? han renunciat a la destinaciA? on lesA�enviaven o perquA? la pertinenA�a a un grup social determinat, la��estat de salut o la��orientaciA? sexual en desaconsellaven la��allotjament en albergs colA�lectius.

Es tracta da��una realitat creixent,A�detectada tant per les entitats de Barcelona que atenenA�persones refugiades com pel Servei da��AtenciA? a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER), i que provoca un agreujament de les situacions de vulnerabilitat que pateixen aquestes persones i les exposa a situacions de precarietat i d’exclusiA? social.

La��objectiu del programa municipal da��acollida A�s millorar els processos da��inserciA? social i da��autonomia da��aquestes personesA�i garantir que, un cop acabada la��estada en el programa, estan en situaciA? da��incorporar-se en el mercat laboral i iniciar una nova vida pel seu compte.

Per aconseguir-ho, el programa va mA�s enllA� de la cobertura de les necessitats bA�siques i inclou, a mA�s del dispositiu de places da��estada temporal, un pla de treball integral i individualitzat amb tot un ventall de serveis: des del suport professional, social i psicolA?gic i la��aprenentatge de llengA?es fins a la��orientaciA? jurA�dica, formativa i laboral i la��escolaritzaciA? dels infants.

La durada del programa A�s de sis mesos, perA? es preveu que es pugui prorrogar fins a un mA�xim da��un any per a les persones amb un risc de vulnerabilitat extrema.

Comparteix aquest contingut

Whatsapp